Jest to symbol zastępczy subdomeny discord.tulpa.pl