[tłumaczenie] “Zdrowa osobowość mnoga” a tulpy

“Zdrowa osobowość mnoga” to stan w którym w jednym ciele koegzystują ze sobą dwie lub więcej świadomości i nie szkodzą sobie nawzajem. Ogólnie w psychologii i społeczeństwie osobowość mnoga jest powszechnie postrzegane jako zaburzenie psychiczne, DID (Dissociative Identity Disorder; popularnie rozdwojenie jaźni – przyp. tłum.), MPD (Multiple Personality Disorder; zostało w Stanach Zjednoczonych zastąpione przez DID – przyp. tłum.) lub DDNOS (Dissociative Disorder Not Otherwise Specified – przyp. tłum.).

Jest kilka powodów dla których osobowość mnoga jest postrzegana w ten sposób. Jednym z nich jest przekonanie, że w jednym ciele powinna być jedna osoba (świadomość), ponieważ ludzie rodzą się z jedną świadomością oraz spotyka się ludzi tylko z jedną świadomością więc taki stan rzeczy powinien wydawać się naturalny.

Kolejnym powodem przez który istnieje takie postrzeganie to przedstawianie w filmach i książkach osobowości mnogiej jako złego zjawiska. Osobowość mnoga nie ma części cech pokazywanych np. filmach oraz niektóre nie muszą być złe.

Następnym motywem jest ogólne postrzeganie osobowości mnogiej co zostało wymienione wcześniej przez co “zdrowa osobowość mnoga” jest niechętnie przedstawiana co powoduje jej postrzeganie jako zaburzenia, czegoś szkodliwego.

Ostatnim powodem przez który widzi się te zjawiska w złym świetle to sytuacje w których kilka świadomości, które żyją razem w jednym ciele mogą mieć problemy między sobą. Jednak są to sytuacje identyczne gdy kilku ludzi, żyje ze sobą i dochodzi między nimi do spięć co ostatecznie nie powinno być diagnozowane jako stan chorobowy i prowadzić do zabicia jednej z osób – świadomości. W takich wypadkach powinno się poprawić relację między sobą , powinno się doprowadzić do zrozumienia obecnej sytuacji, różnic i żyć z nimi.

Można się zastanawiać, czemu oba zaburzenia (DID oraz DDNOS – przyp. tłum.) mają w sobie słowo “dysocjacja”. By to wyjaśnić trzeba spojrzeć w przeszłość. Na zjawisko osobowości mnogiej można spojrzeć w dwojaki sposób. Jedni traktują to jako wiele osobowości, wiele świadomości w jednym ciele. Według przedstawicieli kolejnego stanowiska (przede wszystkim psychologowów i badaczy) osoby z osobowością mnogą mają fałszywe przekonanie, że posiadają więcej niż jedną osobowość. Gdy DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – przyp. tłum.) zostało wprowadzone zaczęło obowiązywać pojęcie DID.

To pogorszyło sytuację osób z osobowością mnogą. Podczas obowiązywania pojęcia MPD można było argumentować, że posiadanie osobowości mnogiej niekoniecznie musi się wiązać z negatywnymi skutkami. W DID niemożna tego zrobić ponieważ DID precyzuje zjawisko jako osobowości które powstały w wyniku podziału przez co by móc normalnie funkcjonować muszą ze sobą współistnieć i muszą zostać połączone. Może też wystąpić przypadek w którym pomoc wygląda na usiłowaniu utwierdzenia osoby w stanowisku, że posiada się tylko złudzenie wielu osobowości, że one nie istnieją co w najlepszym przypadku tylko pogarsza komunikację między osobowościami.

Jak osobowość mnoga jest powiązana z tulpami? Czytając w tych tematach można zauważyć, że osoby z osobowością mnogą tak samo jak osoby posiadające tulpę dzielą ciało z kilkoma świadomościami. Osoby te mogą mieć problemy, jednak mogą one wystąpić u osób z tulpami gdyby nie spędzano z nimi czasu, nie bawiono się z nimi oraz gdyby były tworzone jako narzędzia do zaspokajania własnych potrzeb.

Osoby z osobowością mnogą mogą wykonywać te same czynności co osoby z tulpami. Mogą rozmawiać ze sobą używając głosu lektorskiego lub halucynacji głosu/omamu słuchowego, mogą tworzyć wonderland oraz zmieniać się kontrolą nad ciałem.

Wierzę, że mimo wszystko nie ma większych różnic między tymi dwoma zjawiskami oraz dzięki udziałowi w społeczności osób z osobowością mnogą będzie można oraz powinno się wiele rzeczy od nich nauczyć.
 


Tłumaczenie: Noka
Źródło: Healthy Multiplicity and Tulpæ