Przydatne pojęcia

Poniżej znajdziesz najczęściej używane przez tulpiarzy pojęcia oraz ich wyjaśnienia

Forcing

wszystkie działania skupiające się na tulpie: zajmowanie się tulpą, poświęcanie jej czasu, rozmawianie z nią;
forcing aktywny – poświęcanie tulpie czasu zarezerwowanego wyłącznie dla niej, skupienie się wyłącznie na interakcjach z nią, np. przebywanie w wonderlandzie z zamkniętymi oczami, w stanie relaksu.
forcing pasywny – zajmowanie się tulpą przy okazji wykonywania innych czynności, np. wyobrażanie sobie wonderlandu podczas spaceru.

Forma

wyobrażony wygląd tulpy lub hosta. Tulpa nie posiada fizycznej formy, jednak tak jak host, może posiadać myślowe “ciało”. Formę tulpy można wizualizować np. w wonderlandzie, lub wykorzystać podczas nakładania.

Front

“miejsce” zajmowane przez osobę sterującą ciałem. Host jest na froncie od urodzenia. Podczas zamiany schodzi z frontu, a jego miejsce zajmuje tulpa.

Host

osoba posiadająca tulpę, główna świadomość w głowie; synonim: tulpamancer.

Lektor

głos, którym słyszy się myśli. Tulpa może posiadać własnego lektora, dzięki któremu host może lepiej odróżniać jej myśli od własnych; synonim: myślogłos.

Myśloforma

“proces” w mózgu, jest nim na przykład tulpa.

Nakładanie

technika pozwalająca zobaczyć, poczuć i usłyszeć tulpę w świecie rzeczywistym. Są to celowo wywołane omamy wzrokowe, dotykowe i słuchowe.

NPC

postaci będące elementem wonderlandu, w odróżnieniu od tulpy nie posiadają świadomości istnienia świata zewnętrznego.

Paczka emocji

odpowiedź tulpy za pomocą emocji, jeden z pierwszych rodzajów odpowiedzi; synonim: odpowiedź emocjonalna.

Papugowanie

celowe mówienie czegoś za tulpę. Jest częstą przyczyną wątpliwości u nowych tulpamancerów. Jest warte wypróbowania choćby po to, by zobaczyć różnicę pomiędzy mówieniem za tulpę, a rzeczywistą jej wypowiedzią.

Proxowanie

jedna z form komunikacji tulpy ze światem zewnętrznym, najczęściej pisemna. Polega na przekazywaniu wiadomości tulpy przez hosta, np. za pomocą specjalnych oznaczeń w postach na forum.

Przejęcie

oddanie tulpie kontroli nad ciałem; synonim: sterowanie, kontrola.

Tulpa

kolejna “osoba” w głowie, dzieli ciało z hostem.

Wizualizacja

technika widzenia obrazu w głowie. Wizualizować można m.in. tulpę, wonderland; synonim: wyobraźnia.

Wonderland (skrót: Wl)

wyobrażone miejsce, w którym może przebywać zarówno host, jak i tulpa. Nie jest konieczny, jednak może stanowić rodzaj rozrywki dla tulpy, kiedy host nie poświęca jej uwagi; synonim: myśloświat.

Zamiana

umiejętność zejścia z frontu i oddania ciała tulpie. Host może być wtedy nieaktywny, przebywać w woderlandzie, spać etc.; synonim: switch (używany przez angielskojęzyczną społeczność).